За стопами США: в Україні прийняли законопроект про протидію сексизму в рекламі

Верховна Рада України прийняла за основу новий законопроект «Про внесення змін до Закону України« Про рекламу »щодо протидії дискримінації за ознакою статі».

Метою законопроекту є удосконалення правового регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема – Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Цей законопроект пропонує внести до вже чинного закону «Про рекламу» такі зміни:

  • дати визначення понять «дискримінаційна реклама» і «дискримінаційна реклама за ознакою статі»;
  • посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу;
  • посилити захист прав споживачів реклами.

Відповідно до законопроекту, пропонується заборонити розміщувати в рекламі твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальної або інших видів переваг однієї статі над іншим, згадувати про стереотипність ролі чоловіка і жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини.

Крім того, законопроект забороняє:

  • принижувати гідність людини за ознакою статі;
  • демонструвати насильство за ознакою статі;
  • зображувати тіло людини або частини тіла виключно як сексуальний об’єкт з метою залучення уваги споживача, а також містити натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого зв’язку з рекламованим продуктом або способом його споживання.

Законопроект змінив також суму штрафу за порушення цих правил. Якщо рекламодавець порушить нові правила закону, то він повинен заплатити штраф у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.