(редакція дійсна з 15.03.2021 року)

Цей Публічний договір про надання інформаційних послуг (далі – «Договір») являє собою публічну пропозицію (публічна оферта) ТОВ «OCG NEWS», в особі ______________________________________________, яка діє на підставі статуту, іменованого надалі «Адміністратор / Компанія», з одного боку, і фізичною особою, (надалі «Користувач»), яка приймає (акцептує) публічну пропозицію про укладання Договору, з іншого боку, надалі сумісно іменовані «Сторони».

На цій сторінці описані умови, які регулюють використання матеріалів проекту «OCG NEWS», які доступні в мобільних додатках, чат-ботах, додатках для інтеграції з соціальними мережами, а також ті, що публікуються на сайті https://ocg.org.ua, розроблених товариством з обмеженою відповідальністю «OCG NEWS».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

4. КОНТЕНТ САЙТУ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7. ІНШІ УМОВИ.

8. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ.

9. ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ.

10. РЕКВІЗИТИ.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМНИ
  1. Сторони дійшли згоди про використання в своїх відносинах за цим Договором, наступних визначень та термінів:

«Договір приєднання» (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Адміністратором, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання інформаційних послуг через мережу Інтернет (далі – Послуги).

«Користувач» – будь-яка фізична особа, що отримує послуги на умовах Договору.

«Акцепт» – повна і безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.

«Сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://ocg.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Адміністратора та послуги, що ним надаються.

«Правила користування сайтом» – невід’ємна частина даного Договору, яка розміщена на Сайті адміністратора за посиланням https://ocg.org.ua, встановлює порядок та правила користування сервісами Адміністратора, відповідальність сторін тощо.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний Договір вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін (Адміністратором), і який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони (Користувачем) до запропонованого Договору в цілому. Користувач не може запропонувати свої умови до Договору.
  2. Акцептувати Пропозицію (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична особа.
  3. Перед приєднанням до Договору Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Користувач не згідний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.
  4. Акцептування Пропозиції (приєднання до Договору) здійснюється Користувачем шляхом вчинення дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється:

1) здійснення Користувачем натискання на відмітку «Погоджуюсь» на Сайті Адміністратора поруч з фразою «Продовжуючи переглядати ocg.org.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Публічним договором, і погоджуєтеся на використання файлів cookie» перед початком отримання послуги.

 1. Компанія може у будь-який час змінювати умови, викладені в цьому Договорі, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті.
 2. Користувач зобов’язаний ознайомлюватися з цим Договором перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого Договору, це означає згоду такого Користувача на дотримання Договору з усіма його змінами.
 3. Договір, укладений Користувачем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Відповідно до умов даного Договору Адміністратор бере на себе зобов’язання протягом строку його дії надати інформаційні послуги шляхом публікації контенту на Сайті Адміністратора для Користувача, а Користувач – приймає вказані послуги.
  2. Мета надання послуг: сприяння розвитку інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей Користувача.
  3. Перелік Послуг, які надаються Адміністратором, а також інша необхідна інформація вказана на Сайті Адміністратора, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://ocg.org.ua.
 1. КОНТЕНТ САЙТУ
  1. Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для особистого некомерційного використання Користувачами. Всі матеріали, опубліковані на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Компанії або сторони, яка є постачальником контенту. Ви повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці.
  2. Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених в пункті 4.4 цього Договору), створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту в цілому або частково.
  3. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, та інші об’єкти інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, захищені авторськими правами. Ніщо, зазначене в цьому Договорі, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Компанії або третіх осіб.
  4. Ви можете завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті, тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Копіювання чи зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання суворо забороняється без попередньої письмової згоди Компанії.
  5. Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче першого абзацу і обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального тексту. Використання більшого обсягу тексту можливе лише за умови отримання письмового дозволу Компанії.
  6. Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».
  7. Компанія надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на свій розсуд на підставі звернення, направленого в електронній формі на ____________________________, із обов’язковим зазначенням зворотної поштової адреси. Компанія залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу. Використання матеріалів Компанії можливе тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Відповідно Адміністратор має право:
   1. Вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача про внесення таких змін та/або доповнень.
   2. Обробляти персональні дані Користувача, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” на підставі згоди, наданої Користувачем.
   3. Змінювати технічні характеристики і параметри програмно-технічних засобів, що використовуються для надання Послуг, в тому числі з тимчасовим призупиненням надання Послуг.
   4. Отримувати винагороду за надання послуг у відповідності з умовами цього Договору.
   5. На власний розсуд видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати заходів для припинення доступу до Сайту Користувача, що порушують правила цього Договору.
   6. У односторонньому порядку змінювати перелік або припиняти надання Послуг.
  2. Адміністратор зобов’язаний:
   1. Забезпечити надання Послуг відповідно до предмету Договору.
   2. Забезпечити конфіденційність даних Користувача.
   3. В межах своїх можливостей підтримувати працездатність та доступність сайту для Користувача.
  3. Користувач має право:
   1. На отримання замовлених інформаційних Послуг належної якості.
  4. Користувач зобов’язаний:
   1. Користуватися Послугами відповідно до умов, передбачених цим Договором.
   2. Не копіювати фрагменти матеріалів Сайту, дотримуватися законодавства України.
   3. Не використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його сервісами.
   4. Не використовувати Сайт будь-яким способом, який може перешкоджати нормальному функціонуванню Сайту та його сервісів.
  5. Користувачеві заборонено:
   1. Сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі.
   2. Вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи.
   3. Ображати будь-кого.
   4. Використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами.
   5. Провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки.
   6. Вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману.
   7. Використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті.
   8. Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів.
   9. Розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
   10. Вчиняти інші дії заборонені цим Договором.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, що встановлені Договором.
  2. У випадку невиконання (неналежного виконання) Користувачем обов’язку, передбаченого пп. 4.4.1. – 4.4.4. п. 4.4. та пп. 4.5.1. – 4.5.10. – 4.5. цього Договору, Адміністратор має право заблокувати доступ Користувача до Сайту, а також опублікувати інформацію про факт порушення цієї умови Договору.
  3. Адміністратор не несе відповідальності за якість, актуальність, своєчасність і повноту відомостей, що публікуються на Сайті, а також за будь-які допущені помилки, у тому числі орфографічні.
  4. Адміністратор докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність відображеної на Сайті інформації. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах Сайту.
  5. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, а саме: пожежа, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків державними органами та їх структурними підрозділами, а також підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов’язане виконання своїх зобов’язань та надання послуг з боку Адміністратора.
  6. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших форс-мажорних обставин дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Адміністратора у зв’язку з цим.
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
  2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Адміністратора.
  3. Адміністратор має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.
  4. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання.
  5. Компанія, може, на свій власний розсуд, видалити або призупинити доступ до всього Сайту або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цього Договору.
  6. Цей Договір застосовується відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цього Договору будуть вирішуватися відповідним судом, в порядку, визначеному чинними законодавством України.
  7. Листування слід здійснювати на наступну адресу електронної пошти ____________________.
  8. Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів Сайту. Про виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав стосовно матеріалів, які містяться на Сайті, повідомляйте на __________________.
 1. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
  1. Матеріали з «розміщення реклами», «підтримати проект» тощо публікуються на комерційних або партнерських засадах.

8.2. Докладніше про рекламу: https://ocg.org.ua/uk/розміщення-реклами/.

 1. ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ
  1. Будь-яка інформація, яка позиціонується від імені OCG NEWS, розміщена тільки на офіційних каналах Компанії, а саме:
 • _____________________;
 • _____________________;
 • _____________________;
 1. Просимо звертати увагу на назву джерел, у яких публікується та чи та інформація, щоб не стати жертвою фейкових новин. Будемо вдячні за вашу активну громадську позицію, повідомляйте про всі такі інциденти на адресу: ___________________________.
 1. РЕКВІЗИТИ

Найменування юридичної особи:

Місцезнаходження:

Код ЄДРПОУ:

Тел.:

E-mail: